Ψυγείο Βιτρίνα Συντήρησης Ψαριών

  • Τροχήλατη
  • Φωτισμός εσωτερικός
  • Εξωτερικά και εσωτερικά ανοξείδωτο
  • Πάτωμα με αποχέτευση
  • Ηλεκτρονικός θερμοστάτης – θερμόμετρο – χρονοδιακόπτης
  • Ενσωματωμένη  ψυκτική μηχανή
  • Θερμοκρασία λειτουργίας  (ºC) + 2 / + 7
  • Απόψυξη Αυτόματη
  • Φυσική κυκλοφορία
Κατηγορία: