ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  • Κατάψυξη παγωτού
  • Δοχεία ανοξείδωτα με καπάκι
  • Αποθήκη ψυχώμενη