ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  • Εξολοκλήρου  ανοξείδωτη
  • Διαθέσιμη σε διάφορες διαστάσεις