ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  • Τροχήλατο Καρότσι ανοξείδωτο
  • Διαθέσιμο για διάφορες διαστάσεις λαμαρινών