ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  • Εξολοκλήρου ανοξείδωτο
  • Διαθέσιμο σε διάφορες διαστάσεις