ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  • Εξολοκλήρου ανοξείδωτη
  • Θερμομεικτική ποδοβαλβίδα
  • Γούρνα 400 X 400
  • Διαστάσεις  500 Χ 540 Χ 860 mm