ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  • Εξολοκλήρου ανοξείδωτη
  • Επιλογή διαφορετικών διαστάσεων σε γούρνες
  • Διαθέσιμη σε διάφορες διαστάσεις