ΤΡΟΧΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ - ΒΙΤΡΙΝΕΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πιστοποίηση ISO

Πιστοποιημένος παραγωγός στοv Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης – Α.Μ.Π 12557